Mahkemeden emsal karar: Kira ödemesi gecikirse tahliye işlemi başlar

Onbinlerce dosyanın biriktiği, ev sahibi ve kiracı uyuşmazlıklarının görüldüğü mahkemelerce yeni çözümler üretilmeye devam ediliyor. Son olarak bir dükkan sahibi kiracısının düzenli olarak kira ödememesinden dolayı icra takibi başlattı ve mahkeme tahliye kararı verdi.

Milliyet’in haberine kira ödemesi geciken bir dükkan sahibinin başlattığı icra takibi sonrası kiracı 7 gün içerisinde buna itiraz etmedi ve 30 günlük süre boyunca da herhangi bir ödeme yapmadı.

Bunun üzerine dükkan sahibi tahliye talepli icra takibi başlattı. Kiracı 30 günü geçtikten sonra ödemelerini yaptı. Sonrasında icra takibine dava açarak itiraz etti. Mahkemeden ise dikkat çeken bir karar çıktı.

7 gün içinde itiraz edilmezse karar kesinleşiyor

Avukat Gizem Gonce dava sürecine ilişkin detaylarda müvekkili olan dükkan sahibinin düzenli olarak kira ödemesi alamadığını, bunun üzerine icra takibi başlattığını söyledi ve: “Bu icra takibinde 7 gün içerisinde itiraz edilmezse icra takibi kesinleşiyor, 30 gün içerisinde de kiracıya İcra, İflas Kanunu uyarınca kira bedellerini ödemesi hususunda emir gönderildi. 30 günlük sürede kiracı bir ödeme yapmadı. Aynı zamanda tahliye talepli olarak da icra takibi başlatıldı. 30 gün içerisinde icra takibinde ödeme yapılmazsa ve 7 gün içerisinde itiraz edilmezse bu noktada mülk sahibinin kiracıyı tahliye etme hakkı doğuyor. Bunun üzerine mülk sahibi kiracı aleyhine tahliye edilmesine ilişkin süreç başlattı.” açıklamalarında bulundu.

Yerel mahkeme itirazı reddederek tahliyeye hükmetti

Kiracı, ödemesi gereken bedelleri 30 gün gecikmeyle yaptı, sonrasında yapılan icra takibine dava açarak itiraz etti. Ancak yerel mahkeme itirazı geçersiz kabul edilerek kiracının tahliyesine karar verildi.

İhtarname gerekmeksizin tahliye kararı

Süreç, istinaf mahkemesine taşındı. Mahkeme, kararında somut olayda usulüne uygun ödeme emrinin tebliği üzerine davalı kiracı tarafından kira ilişkisine ve kira bedeline açıkça itiraz edilmediğinden, kira ilişkisi ve kira bedelinin kesinleşmiş olduğu, kiracının temerrüde düşmesi için noter kanalı ile ihtarname çekilmesi ya da sözlü bildirimde bulunulmasının gerekmediğine hükmetti.

İstinaf nedenlerinin yeterli görülmedi

Ödeme emrinin tebliği üzerinden 30 günlük süre geçtikten sonra yapılan ödemenin tahliyeye engel teşkil etmediği anlaşıldığından, kira borcunun ödendiğinin dosyaya sunulan delillerle ispat edilemediği sonucuna varılarak istinaf sebeplerinin yeterli olmadığına karar verildi.

 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir